Squla

Als ouder wil je dat je kind goed meekomt op school en daar uitgedaagd wordt. Toch kan je kind een vak soms lastig vinden of de lesstof juist snel onder de knie hebben. Squla biedt extra oefening en motiveert je kind door hem of haar uit te dagen. Het programma bevat meer dan 70.000 oefenvragen. Oefenen kan via de website, tablet en telefoon. Als ouders volg je de voortgang van je kind(eren) via de ouderaccount. Dit programma kost een bedrag per kind per maand/per jaar. Wel is het goed om te weten dat het programma niet identiteitsgebonden is. Wij zijn als school niet verantwoordelijk voor de inhoud. Wij vinden de oefeningen die aangeboden worden echter wel zinvol, daarom brengen we het onder uw aandacht. Lees voor meer informatie op www.squla.nl.

Nog meer nieuws...

Wij zijn weer begonnen

Wij zijn op maandag 31 augustus weer begonnen. Tijdens de openingsbijeenkomst sprak ds. W. Mouw over Mozes. Door het geloof, verborgen zijn ouders hem drie maanden en legden ze hem daarna in een biezen mandje in de Nijl. ‘Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren’ (Hand. 7: 22a), was de kerntekst van de dominee. Hij liet ons echter meer zien. Mozes zag door het geloof op de vergelding van het loon in plaats van op de schatten van Egypte. Dat geloof en die genade wensen wij u en elkaar toe.

Nog meer nieuws...