Getrouwd!

Juf de Vree en Alberto Stuurbrink zijn vandaag, woensdag 22 april 2020, in het huwelijk getreden. Het was voor hen een bijzondere dag, maar zo anders dan ze gehoopt en verwacht hadden. Toch hebben ze er iets moois van gemaakt. Ze deden een rondje langs alle familie, vrienden en natuurlijk ook onze school. Vanmiddag waren ze daar. We hadden geen kinderen, maar gelukkig wel wat collega’s. Die hebben het bruidspaar psalm 134: 3 toegezongen in de open lucht. Geniet u mee van de foto’s?! Klik hier.

Nog meer nieuws...

Bedankt!

Bedankt!

Lieve mama’s (en ook papa’s) namens alle juffen en meesters willen wij jullie hartelijk bedanken! Elke dag proberen jullie zo goed als mogelijk is onze taak op je te nemen. Wij missen jullie kinderen, ontzettend! We hopen en bidden dat we deze nare tijd allemaal goed door mogen komen. We hopen dat we jullie snel weer op school mogen ontmoeten!

Nog meer nieuws...

Actie Stéphanos stopgezet!

Zoals u weet, waren we als school druk met de organisatie van een actie voor de stichting Stéphanos. In het najaar hebben we al een voorproefje gehad door de verkoop van bloembollen. In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben we als school besloten de actie stop te zetten. De netto-opbrengst van de verkoop van de bloembollen was € 4.209,87. Dit mooie bedrag wordt nu al overgeboekt naar Stéphanos. We bedanken vanaf deze plaats een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan het inzamelen van dit bedrag

Nog meer nieuws...

Biddag

Op woensdag 11 maart 2020 houden wij de jaarlijkse biddag. Op de dinsdag daarvoor wordt in alle groepen verteld over ‘De Kananése vrouw’ uit Mattheüs 15 vers 21 t/m 28. Wellicht kunt u dit gedeelte ook thuis lezen en/of bespreken met uw kind(eren).

Nog meer nieuws...

Schoonmaakavond

Schoonmaakavond
Super bedankt….Merci….. Dank u wel….. onze school is weer schoon!
Namens alle kinderen en collega’s willen wij alle moeders die geholpen hebben om onze school schoon te maken ontzettend bedanken! Wij waarderen uw inzet enorm!

Nog meer nieuws...

Leesweek

Leesweek
Van 17 tot 21 februari 2020 hebben we onze leesweek gehouden. Het thema was ‘Reizen’, zoals u in de extra informatiebrief hebt kunnen lezen. Na de vakantie hopen we onze website op te vrolijken met nog wat extra foto’s van deze leuke week. Neem dan gerust een kijkje!

Nog meer nieuws...

Cito toetsweek…..

Vorige week heeft groep 8 de Cito-toetsen van M8 al gemaakt. Deze week en volgende week zijn de Cito-toetsweken van de M(idden)-toetsen voor de andere groepen. Zelfs groep 2 doet mee. Zij doen alleen Taal en Rekenen-Wiskunde.

Tijdens deze weken worden in de andere groepen de volgende toetsen afgenomen:

D(rie)M(inuten)T(oets) voor woorden lezen. Bij jonge kinderen of kinderen die uitvallen ook de AVI (voor teksten lezen).

Verder de toets voor Rekenen-Wiskunde en Spelling in groep 3 tot en met 7 en de Woordenschattoets in groep 3 tot en met 5. De bovenbouwleerlingen mogen zich daarnaast nog buigen over de toets van Engels en Taalverzorging.

Wij wensen onze leerlingen veel succes en geen stress bij het maken van de toetsen!

Nog meer nieuws...

Waterfles voor elk kind

Op 18 december 2019 zijn door de gemeente Neder-Betuwe waterflessen beschikbaar gesteld(zie foto). Elk kind krijgt t.z.t. een eigen fles. Op school is de-gezonde-schoolcommissie ingesteld die hiervoor beleid ontwikkelt. Naast het uitdelen van de drinkflessen is het van groot belang dat we goede afspraken maken.

Speerpunten van de commissie zijn:

  • meer water drinken
  • meer fruit eten
  • minder suiker consumeren

Om te voorkomen dat we als school eigen beleid bij de ouders binnenbrengen, stellen we het bijzonder op prijs om onze commissie uit te breiden met enkele (5) ouders die met ons mee willen denken. Als u uw steentje wilt bijdragen, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!

Nog meer nieuws...

Schoolontbijt en dankdag

Op D.V. dinsdag 5 november hopen we ons jaarlijkse schoolontbijt te houden. De kinderen hoeven dus niet thuis te eten. 😉 In verband met Dankdag zal er die dag verteld worden uit Exodus 14, 15: 1-21 en Openbaring 15. Het thema luidt: “Door de Schelfzee; het danklied van Mozes en Mirjam”. Wellicht kunt u dit gedeelte ook thuis lezen en/of bespreken met uw kind(eren).

Nog meer nieuws...

Vliegers in het vuur

Opheusden is een monument rijker: ‘Vliegers in het vuur’, een gedenkteken ter nagedachtenis aan de 16 vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort op Neder-Betuws grondgebied. Wij hebben met de groepen 8 deelgenomen aan de onthulling van het monument en de herdenking van de omgekomen vliegers. Foto’s zie hier

Nog meer nieuws...