Biddag 2024

Op woensdag 13 maart D.V. is het de jaarlijkse biddag. Op de dinsdag daarvoor wordt in alle groepen verteld over Matthéüs 7 vers 7-12 en Lukas 11 vers 5-13.

De kern in te behandelen teksten gaat over bidden, zoeken en vinden (Matth. 7:7 en Luk. 11:9).

Het zou fijn zijn als u dit gedeelte ook thuis wilt lezen en/of bespreken met uw kind(eren).

Nog meer nieuws...

(Psalm)zangavond MAF

Vrijdag 1 maart D.V. is de (psalm)zangavond voor de MAF. Deze avond zullen we samen met de kinderen, ouders en andere belangstellenden bekende psalmen en gezangen zingen.

Iedereen is van harte welkom vanaf 18.45 uur!

Nog meer nieuws...

Kerst 2023

Gezegende kerstdagen en alle goeds voor 2024 toegewenst namens bestuur, directie, personeel en leerlingen van de Eben-Haëzerschool.

Nog meer nieuws...

Dankdag

Op woensdag 1 november hopen wij de jaarlijkse dankdag te houden. Op de dinsdag daarvoor wordt in alle groepen verteld of gelezen uit Deuteronomium 16:13-17. Met betrekking tot de huidige omstandigheden in Israël is er gekozen voor het passende thema: het Loofhuttenfeest. Wellicht kunt u dit Bijbelgedeelte ook thuis lezen en/of bespreken met uw kind(eren).

Nog meer nieuws...

Jubileum collega’s

Op 5 oktober stonden we stil bij het jubileum van vijf collega’s. In augustus was juf A. Breugem veertig jaar in het onderwijs werkzaam, waarvan dertig jaar bij de Eben-Haëzerschool. Meester O.J. Dekker is veertig jaar in dienst van de overheid. Hij is al 22 jaar directeur van onze school. Meester H.G. van den Hardenberg is al 25 jaar als leerkracht aan onze school verbonden. Ook meester H.G. Wolterink mocht herdenken dat hij 25 jaar in het onderwijs werkzaam is. Directeur-bestuurder, meester J.A. Zwerus, is 25 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan zeventien jaar in dienst bij onze scholenvereniging VCOG. De jubilarissen werden met een oldtimerbusje opgehaald, er werd gezongen en er werden spelletjes gedaan. ’s Avonds was er een bijeenkomst met bestuur en personeel. Meer foto’s van het jubileum kunt u zien op de pagina foto’s.

Nog meer nieuws...

Vliegers in het Vuur

Op vrijdagmiddag 15 september jl. was er een herdenkingsbijeenkomst bij het monument ‘Vliegers in het Vuur’. Tijdens deze bijeenkomst werd herdacht dat 79 jaar geleden Operatie Market Garden plaatsvond. Bij de herdenking mochten Collin Klaassen uit groep 8 en Marnix Exalto uit groep H bloemen leggen bij een van de zestien zuilen. Deze zuilen herinneren aan de 132 bemanningsleden van de zestien geallieerde vliegtuigen die door gevechtshandelingen neerstortten op Neder-Betuws grondgebied. Ardjan Vermeer had een verhaal geschreven over een van de bemanningsleden, eerste sergeant-vlieger Gerd Roeloffzen. Dit verhaal las hij voor tijdens de herdenking.

Nog meer nieuws...

Schoolopening

Wij zijn gisteren 21 augustus 2023 weer begonnen. Tijdens de openingsbijeenkomst sprak ds. W. Mouw uit Spreuken 30:25-28. Hierbij noemde hij de vier dieren: de mieren die op tijd bezorgd zijn, de konijn (of klipdassen) die waakzaam zijn en zorgen voor een schuilplaats, de sprinkhanen die samen sterk zijn, en de spinnen die volharden en doorzetten. Een belangrijke les voor ons allemaal!

Nog meer nieuws...