Schoolontbijt en dankdag

Op D.V. dinsdag 5 november hopen we ons jaarlijkse schoolontbijt te houden. De kinderen hoeven dus niet thuis te eten. 😉 In verband met Dankdag zal er die dag verteld worden uit Exodus 14, 15: 1-21 en Openbaring 15. Het thema luidt: “Door de Schelfzee; het danklied van Mozes en Mirjam”. Wellicht kunt u dit gedeelte ook thuis lezen en/of bespreken met uw kind(eren).

Nog meer nieuws...

Vliegers in het vuur

Opheusden is een monument rijker: ‘Vliegers in het vuur’, een gedenkteken ter nagedachtenis aan de 16 vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort op Neder-Betuws grondgebied. Wij hebben met de groepen 8 deelgenomen aan de onthulling van het monument en de herdenking van de omgekomen vliegers. Foto’s zie hier

Nog meer nieuws...

Squla

Als ouder wil je dat je kind goed meekomt op school en daar uitgedaagd wordt. Toch kan je kind een vak soms lastig vinden of de lesstof juist snel onder de knie hebben. Squla biedt extra oefening en motiveert je kind door hem of haar uit te dagen. Het programma bevat meer dan 70.000 oefenvragen. Oefenen kan via de website, tablet en telefoon. Als ouders volg je de voortgang van je kind(eren) via de ouderaccount. Dit programma kost een bedrag per kind per maand/per jaar. Wel is het goed om te weten dat het programma niet identiteitsgebonden is. Wij zijn als school niet verantwoordelijk voor de inhoud. Wij vinden de oefeningen die aangeboden worden echter wel zinvol, daarom brengen we het onder uw aandacht. Lees voor meer informatie op www.squla.nl.

Nog meer nieuws...

Website

Het is het afgelopen jaar een beetje stil geweest op de website. Daar hopen we nu verandering in aan te brengen. Houdt u onze site, dus in de gaten voor belangrijke data, nieuws en foto’s.

Nog meer nieuws...

Wij zijn weer begonnen!

Wij zijn weer begonnen op maandag 2 september jongstleden. Tijdens de openingsbijeenkomst sprak ds. Mouw over Samuël die door zijn moeder afgezonderd werd voor de dienst van de Heere. Wat zou onze school er goed mee zijn als er onder de ouders en het personeel gevonden worden die zo dicht bij de Heere leven als Hanna. Ook is het onze wens dat er onder de kinderen nog Samuëls mogen zijn.

Nog meer nieuws...