Schoonmaakavond

Schoonmaakavond
Super bedankt….Merci….. Dank u wel….. onze school is weer schoon!
Namens alle kinderen en collega’s willen wij alle moeders die geholpen hebben om onze school schoon te maken ontzettend bedanken! Wij waarderen uw inzet enorm!

Nog meer nieuws...

Leesweek

Leesweek
Van 17 tot 21 februari 2020 hebben we onze leesweek gehouden. Het thema was ‘Reizen’, zoals u in de extra informatiebrief hebt kunnen lezen. Na de vakantie hopen we onze website op te vrolijken met nog wat extra foto’s van deze leuke week. Neem dan gerust een kijkje!

Nog meer nieuws...

Cito toetsweek…..

Vorige week heeft groep 8 de Cito-toetsen van M8 al gemaakt. Deze week en volgende week zijn de Cito-toetsweken van de M(idden)-toetsen voor de andere groepen. Zelfs groep 2 doet mee. Zij doen alleen Taal en Rekenen-Wiskunde.

Tijdens deze weken worden in de andere groepen de volgende toetsen afgenomen:

D(rie)M(inuten)T(oets) voor woorden lezen. Bij jonge kinderen of kinderen die uitvallen ook de AVI (voor teksten lezen).

Verder de toets voor Rekenen-Wiskunde en Spelling in groep 3 tot en met 7 en de Woordenschattoets in groep 3 tot en met 5. De bovenbouwleerlingen mogen zich daarnaast nog buigen over de toets van Engels en Taalverzorging.

Wij wensen onze leerlingen veel succes en geen stress bij het maken van de toetsen!

Nog meer nieuws...

Waterfles voor elk kind

Op 18 december 2019 zijn door de gemeente Neder-Betuwe waterflessen beschikbaar gesteld(zie foto). Elk kind krijgt t.z.t. een eigen fles. Op school is de-gezonde-schoolcommissie ingesteld die hiervoor beleid ontwikkelt. Naast het uitdelen van de drinkflessen is het van groot belang dat we goede afspraken maken.

Speerpunten van de commissie zijn:

  • meer water drinken
  • meer fruit eten
  • minder suiker consumeren

Om te voorkomen dat we als school eigen beleid bij de ouders binnenbrengen, stellen we het bijzonder op prijs om onze commissie uit te breiden met enkele (5) ouders die met ons mee willen denken. Als u uw steentje wilt bijdragen, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!

Nog meer nieuws...

Schoolontbijt en dankdag

Op D.V. dinsdag 5 november hopen we ons jaarlijkse schoolontbijt te houden. De kinderen hoeven dus niet thuis te eten. 😉 In verband met Dankdag zal er die dag verteld worden uit Exodus 14, 15: 1-21 en Openbaring 15. Het thema luidt: “Door de Schelfzee; het danklied van Mozes en Mirjam”. Wellicht kunt u dit gedeelte ook thuis lezen en/of bespreken met uw kind(eren).

Nog meer nieuws...

Vliegers in het vuur

Opheusden is een monument rijker: ‘Vliegers in het vuur’, een gedenkteken ter nagedachtenis aan de 16 vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort op Neder-Betuws grondgebied. Wij hebben met de groepen 8 deelgenomen aan de onthulling van het monument en de herdenking van de omgekomen vliegers. Foto’s zie hier

Nog meer nieuws...

Squla

Als ouder wil je dat je kind goed meekomt op school en daar uitgedaagd wordt. Toch kan je kind een vak soms lastig vinden of de lesstof juist snel onder de knie hebben. Squla biedt extra oefening en motiveert je kind door hem of haar uit te dagen. Het programma bevat meer dan 70.000 oefenvragen. Oefenen kan via de website, tablet en telefoon. Als ouders volg je de voortgang van je kind(eren) via de ouderaccount. Dit programma kost een bedrag per kind per maand/per jaar. Wel is het goed om te weten dat het programma niet identiteitsgebonden is. Wij zijn als school niet verantwoordelijk voor de inhoud. Wij vinden de oefeningen die aangeboden worden echter wel zinvol, daarom brengen we het onder uw aandacht. Lees voor meer informatie op www.squla.nl.

Nog meer nieuws...

Website

Het is het afgelopen jaar een beetje stil geweest op de website. Daar hopen we nu verandering in aan te brengen. Houdt u onze site, dus in de gaten voor belangrijke data, nieuws en foto’s.

Nog meer nieuws...

Wij zijn weer begonnen!

Wij zijn weer begonnen op maandag 2 september jongstleden. Tijdens de openingsbijeenkomst sprak ds. Mouw over Samuël die door zijn moeder afgezonderd werd voor de dienst van de Heere. Wat zou onze school er goed mee zijn als er onder de ouders en het personeel gevonden worden die zo dicht bij de Heere leven als Hanna. Ook is het onze wens dat er onder de kinderen nog Samuëls mogen zijn.

Nog meer nieuws...