Historie

Historie

Al meer dan 100 jaar mag er Christelijk basisonderwijs op gereformeerde grondslag worden gegeven in Opheusden. Eben-Haëzer is dan ook een passende naam.

De schoolvereniging VCOG werd opgericht in 1910.
De Eben-Haëzerschool is de oudste van de drie scholen van de schoolvereniging. Het grootste gedeelte van de leerlingen die de Eben-Haëzerschool bezoeken komt uit de gemeente Neder-Betuwe. De school wordt momenteel bezocht door ongeveer 385 leerlingen.
Het eerste schoolgebouw was gelegen aan de Dorpsstraat (nu Burg. Lodderstraat). In januari 1911 werd de school officieel geopend. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam Opheusden in het laatste oorlogsjaar in de frontlinie te liggen. Groot was de verwoesting door het oorlogsgeweld. Het schoolgebouw raakte zo ernstig beschadigd, dat herstellen niet mogelijk was. In 1949 werd een nieuwe school aan de Lindelaan in gebruik genomen. De huidige school is in de loop der jaren heel wat keren uitgebreid en verbouwd, toch is de‘oude school’ nog steeds te herkennen.

Door het maar doorgroeiende leerlingaantal besluit het bestuur om een tweede school in Opheusden te vestigen. In 1991 wordt de Rehobothschool aan de Patrijsstraat geopend. In 2006 wordt er zelfs nog een derde school geopend in Ochten, de Sébaschool.

De Eben-Haëzerschool heeft de oudste papieren. Heel wat Opheusdenaren hebben de school bezocht.

Aan de school zijn ook namen van markante personen verbonden. Meester Caspers was het eerste schoolhoofd, die vele jaren aan de school leiding heeft gegeven. Meester van Maanen was schoolhoofd van 1966 tot 1995. Hij was een begrip voor de Opheusdenaren. Zijn plotselinge overlijden in 1996 was dan ook een slag voor velen.

In 1993 is er op onze school een hulpklas opgericht. In deze hulpklas werd passend onderwijs geboden aan leerlingen met gedrags- en leerproblemen. Hierdoor konden veel kinderen op de eigen school geholpen worden en hoefde zij niet naar het speciaal basisonderwijs. Tot op heden heeft de school deze faciliteit in huis.