Jubileum collega’s

Op 5 oktober stonden we stil bij het jubileum van vijf collega’s. In augustus was juf A. Breugem veertig jaar in het onderwijs werkzaam, waarvan dertig jaar bij de Eben-Haëzerschool. Meester O.J. Dekker is veertig jaar in dienst van de overheid. Hij is al 22 jaar directeur van onze school. Meester H.G. van den Hardenberg is al 25 jaar als leerkracht aan onze school verbonden. Ook meester H.G. Wolterink mocht herdenken dat hij 25 jaar in het onderwijs werkzaam is. Directeur-bestuurder, meester J.A. Zwerus, is 25 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan zeventien jaar in dienst bij onze scholenvereniging VCOG. De jubilarissen werden met een oldtimerbusje opgehaald, er werd gezongen en er werden spelletjes gedaan. ’s Avonds was er een bijeenkomst met bestuur en personeel. Meer foto’s van het jubileum kunt u zien op de pagina foto’s.

Nog meer nieuws...