Werken bij

Ben jij het talent waar naar wij op zoek zijn?

Vacatures

Directeur Eben-Haëzerschool

Kernwoorden     leider | heldere communicatie | reformatorisch

 

 

Sector                                                              Functiegroep                                                  Locatie

Primair Onderwijs                                    Directeur                                                        Opheusden

 

 

De functie

Midden in de Betuwe, in Opheusden, ligt het authentieke schoolgebouw van de Eben-Haëzerschool. Hier komen elke dag ruim 440 kinderen om te leren, te spelen en zich te ontwikkelen. De school staat in een rustige woonwijk.

De Eben-Haëzerschool wordt aangestuurd door een directeur, ondersteund door teamleiders en intern begeleiders. Kenmerkend voor de Eben-Haëzerschool is het dorpse, gemoedelijke karakter van de school. De school wil zoveel mogelijk leerlingen opvangen, vandaar dat de school een hulpklas heeft waarin leerlingen opgevangen worden die een extra ondersteuningsbehoefte hebben.

 

Deze mooie school zoekt een directeur.

 

Wat ga je doen?

Na het vertrek van de vorige directeur, zoekt de Eben-Haëzerschool een stabiele leider.

Concreet ga je werken aan:

 • De uitvoering van het schoolplan 2023-2027 in samenwerking met het team. Daarbij ligt de prioriteit op onderwijsgebied bij rekenen en het didactisch handelen.
 • Het verder vormgeven, implementeren en borgen van de managementstructuur, met heldere rollen, taken en verantwoordelijkheden.
 • De verbinding van de scholen door in het bovenschools MT samen met de andere directeuren kennis en kunde bij elkaar te brengen.

 

Spreekt deze opdracht jou aan en wil je meer informatie? Neem dan contact op met Jan Zwerus via 06-4046 4765 of jazwerus@vcognederbetuwe.nl.

 

Ingangsdatum: in overleg, maar bij voorkeur zo spoedig mogelijk.

 

 

VCOG Neder-Betuwe biedt:

 • Een team dat er samen staat en er samen voor gaat.
 • Een schoolcultuur die gekenmerkt wordt door rust, stabiliteit en een nuchtere aanpak waarin een afspraak ook echt een afspraak is.
 • Een sterk betrokken bestuur dat de identiteit van de school borgt.
 • Een op samenwerking gericht bovenschools management met ruimte voor jouw inbreng en initiatief en collega-directeuren om mee te sparren.
 • Een breed onderwijsaanbod met een hulpklas, een klusklas en een aanbod voor meerbegaafheid.

 

Schaal/cao:                                                                                              Fte:

€ 5431 – € 7225 D12 – D13 CAO PO                                                1,0 fte

 

 

Informatie over de organisatie

De Eben-Haëzerschool is een van de vier scholen van de Vereniging tot het verstrekken van Christelijk basisonderwijs op gereformeerde grondslag (VCOG) in Neder Betuwe.

De andere scholen bevinden zich in Ochten, Kesteren en Opheusden. In totaal volgen ruim 1240 leerlingen onderwijs op deze scholen. De leerlingen van de Eben-Haëzerschool komen niet alleen uit Opheusden, maar ook uit de omringende dorpen. De identiteit van de school is een belangrijke reden voor ouders om voor deze school te kiezen.

De VCOG kent een collegiaal bestuur dat bestaat uit een dagelijks bestuur en een toezichthoudend bestuur. De directeur-bestuurder maakt deel uit van het dagelijks bestuur en geeft leiding aan de directeuren van de scholen.

Op dit moment neemt de directeur-bestuurder de functie van directeur waar. Met ingang van schooljaar 2024-2025 wordt er gewerkt met twee teamleiders die samen met de directeur het MT vormen.

 

Wat vragen wij?

Competenties en vaardigheden

 

 • Je neemt op natuurlijke wijze de leiding waarbij je besluitvaardig en daadkrachtig bent.
 • Je bent gericht op samenwerking en kunt daarbij vertrouwen geven aan je teamleden.
 • Je bent zichtbaar voor ouders en medewerkers en weet wat er speelt.
 • Je communiceert helder en maakt duidelijke afspraken.
 • Je kunt de professionele houding van je team stimuleren waarbij veiligheid en duidelijkheid centraal staan.

 

Functie-eisen

 

 • Je bent een vakbekwaam schoolleider met ervaring in het primair onderwijs of bereid jezelf te bekwamen tot bekwaam schoolleider.
 • Je bent kerkelijk verbonden aan de (Oud) Gereformeerde Gemeente (in Nederland).

 

 

Selectieprocedure

 

Je hoeft geen klassieke sollicitatiebrief te schrijven. Wij ontvangen liever een korte brief waarin je ingaat op onderstaande vragen en een cv, uiterlijk 22 juni 2024.

 

 1. Wat spreekt je aan in deze functie? Waarom?
 2. In welke van de competenties herken jij jezelf het meest? Licht kort toe met een praktijkvoorbeeld.
 3. Waar ben je nog nieuwsgierig naar?

 

Belangrijke data

Sluitingsdatum: 22 juni

Voorgesprek directeur-bestuurder: zo spoedig mogelijk na 22 juni

1e gesprek Benoemings Advies Commissie: datum nader in te vullen.

2e gesprek sollicitatiecommissie bestuur: datum nader in te vullen.

3e gesprek voltallig bestuur: datum nader in te vullen.

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.