Biddag 2024

Op woensdag 13 maart D.V. is het de jaarlijkse biddag. Op de dinsdag daarvoor wordt in alle groepen verteld over Matthéüs 7 vers 7-12 en Lukas 11 vers 5-13.

De kern in te behandelen teksten gaat over bidden, zoeken en vinden (Matth. 7:7 en Luk. 11:9).

Het zou fijn zijn als u dit gedeelte ook thuis wilt lezen en/of bespreken met uw kind(eren).

Nog meer nieuws...