Dankdag

Op woensdag 1 november hopen wij de jaarlijkse dankdag te houden. Op de dinsdag daarvoor wordt in alle groepen verteld of gelezen uit Deuteronomium 16:13-17. Met betrekking tot de huidige omstandigheden in Israël is er gekozen voor het passende thema: het Loofhuttenfeest. Wellicht kunt u dit Bijbelgedeelte ook thuis lezen en/of bespreken met uw kind(eren).

Nog meer nieuws...