Dankdag

Op woensdag 4 november 2020 hopen wij de jaarlijkse dankdag te houden. Op de dinsdag ervoor wordt in alle groepen verteld over Zacheüs uit Lukas 19: 1-10. Het thema van deze vertelling is: ‘De wet te doen uit dankbaarheid’. Voor de oudere kinderen past daar ook het Bijbelgedeelte uit Efeze 4: 21-32 bij. Wellicht kunt u deze Bijbelgedeeltes ook thuis lezen en/of bespreken met uw kind(eren)

Nog meer nieuws...