Dankdag

Op woensdag 2 november 2022 hopen wij de jaarlijkse dankdag te houden. Op de dinsdag ervoor wordt in alle groepen verteld of gelezen uit Exodus 14 en 15: 1-21 en Openbaringen 15. Het thema van deze vertelling is: ‘Door de Schelfzee; het danklied van Mozes en Mirjam’. Wellicht kunt u deze Bijbelgedeelten ook thuis lezen en/of bespreken met uw kind(eren).

Nog meer nieuws...