Biddag

Op woensdag 8 maart 2023 hopen wij de jaarlijkse biddag te houden. Op de dinsdag ervoor wordt in alle groepen Mattheüs 6: 5-15 behandeld. Met als kerntekst vers 6: ‘Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.’ Het zou fijn zijn als u dit gedeelte ook thuis wilt lezen en/of bespreken met uw kind(eren).

Nog meer nieuws...