Biddag

Op D.V. woensdag 10 maart 2021 houden wij de jaarlijkse biddag. Op de dinsdag daarvoor wordt in alle groepen verteld over ‘Bidden met een nederig hart’ (de geschiedenis van de farizeeër en de tollenaar) uit Lukas 18 vers 9-16. Wellicht kunt u dit gedeelte ook thuis lezen en/of bespreken met uw kind(eren).

Nog meer nieuws...