Biddag

Op woensdag 11 maart 2020 houden wij de jaarlijkse biddag. Op de dinsdag daarvoor wordt in alle groepen verteld over ‘De Kananése vrouw’ uit Mattheüs 15 vers 21 t/m 28. Wellicht kunt u dit gedeelte ook thuis lezen en/of bespreken met uw kind(eren).

Nog meer nieuws...