Wij zijn weer begonnen!

Wij zijn weer begonnen op maandag 2 september jongstleden. Tijdens de openingsbijeenkomst sprak ds. Mouw over Samuël die door zijn moeder afgezonderd werd voor de dienst van de Heere. Wat zou onze school er goed mee zijn als er onder de ouders en het personeel gevonden worden die zo dicht bij de Heere leven als Hanna. Ook is het onze wens dat er onder de kinderen nog Samuëls mogen zijn.

Nog meer nieuws...