Wij zijn weer begonnen

Wij zijn op maandag 31 augustus weer begonnen. Tijdens de openingsbijeenkomst sprak ds. W. Mouw over Mozes. Door het geloof, verborgen zijn ouders hem drie maanden en legden ze hem daarna in een biezen mandje in de Nijl. ‘Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren’ (Hand. 7: 22a), was de kerntekst van de dominee. Hij liet ons echter meer zien. Mozes zag door het geloof op de vergelding van het loon in plaats van op de schatten van Egypte. Dat geloof en die genade wensen wij u en elkaar toe.

Nog meer nieuws...