Kerst

Gezegende Kerstdagen en Gods Zegen voor 2021

Namens bestuur, directie en personeel van de Eben-Haëzerschool wensen wij u Gezegende Kerstdagen en Gods Zegen voor 2021. Het was voor ons allemaal een veelbewogen jaar. We werden geconfronteerd met COVID-19 en hebben dingen meegemaakt die we nooit van te voren hadden kunnen bedenken. Het was een jaar waarin het onderwijs op z’n kop stond en zelfs thuisonderwijs werd. Dat raakte ons allemaal. Er werden ook verliezen geleden in families en we zagen van dichtbij en veraf ernstige zieken. We hopen en bidden dat 2021 een rustiger jaar mag worden, maar bovenal dat de Heere met ons mee zal gaan. Dan is de weg goed, hoe die ook zal gaan.

Nog meer nieuws...