Cito toetsweek…..

Vorige week heeft groep 8 de Cito-toetsen van M8 al gemaakt. Deze week en volgende week zijn de Cito-toetsweken van de M(idden)-toetsen voor de andere groepen. Zelfs groep 2 doet mee. Zij doen alleen Taal en Rekenen-Wiskunde.

Tijdens deze weken worden in de andere groepen de volgende toetsen afgenomen:

D(rie)M(inuten)T(oets) voor woorden lezen. Bij jonge kinderen of kinderen die uitvallen ook de AVI (voor teksten lezen).

Verder de toets voor Rekenen-Wiskunde en Spelling in groep 3 tot en met 7 en de Woordenschattoets in groep 3 tot en met 5. De bovenbouwleerlingen mogen zich daarnaast nog buigen over de toets van Engels en Taalverzorging.

Wij wensen onze leerlingen veel succes en geen stress bij het maken van de toetsen!

Nog meer nieuws...