Biddag 2022

Op woensdag 9 maart 2022 houden wij de jaarlijkse biddag. Op de dinsdag daarvoor wordt in alle groepen verteld over Saulus ‘Zie hij bidt’ uit Handelingen 9. Wellicht kunt u dit gedeelte ook thuis lezen en/of bespreken met uw kind(eren).

Nog meer nieuws...