Home

Mededelingen

Website Eben-Haëzerschool

Welkom op de website van de Eben-Haëzerschool te Opheusden. Voor vragen of opmerkingen aangaande de website kunt u contact opnemen via ict@eh-opheusden.nl.

Kwaliteitsonderzoek

Het eindrapport van het kwaliteitsonderzoek van de inspectie is te lezen op onze website. Het rapport zal ook openbaar worden gemaakt op de website van de inspectie van het Onderwijs. Klik hier voor het rapport.

EH-nieuws

Het Eben-Haëzer nieuws, onze nieuwsbrief, vindt u vanaf januari 2017 op de website. Ook eerdere uitgaven van nieuwsbrieven van dit schooljaar zijn hier terug te vinden. Onder de knop Info in het menu staan de nieuwsbrieven. klik hier om naar de nieuwsbrieven te gaan.

Zomervakantie

WE WENSEN U ALLEN EEN GOEDE ZOMERVAKANTIE TOE!

We hopen het schooljaar weer te openen op maandag 21 augustus D.V. om 9.00 uur in het kerkgebouw van de Ger. Gem.

Agenda

Christelijke basisschool op gereformeerde grondslag

Eben-Haëzer

De Eben-Haëzerschool te Opheusden gaat uit van de Vereniging tot het verstrekken van Christelijk Basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Neder-Betuwe (VCOG). De vereniging is opgericht in 1910. Onder deze vereniging resorteren naast onze school, de Rehobothschool te Opheusden en de Sébaschool te Ochten. De Eben-Haëzerschool is de oudste van de drie scholen. Momenteel bezoeken rond de 380 leerlingen dagelijks de school. Naast het reguliere basisonderwijs heeft de school ook een Voorschool  voor de peuters en een hulpklas voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften voor leren en/of gedrag. Hiermee biedt de school passend onderwijs.

Laatste nieuws rondom de Eben-Haëzerschool te Opheusden

Recent nieuws