Home

Mededelingen

Website Eben-Haëzerschool

Welkom op de website van de Eben-Haëzerschool te Opheusden. Voor vragen of opmerkingen aangaande de website kunt u contact opnemen via ict@eh-opheusden.nl.

Kwaliteitsonderzoek

Het eindrapport van het kwaliteitsonderzoek van de inspectie is te lezen op onze website. Het rapport zal ook openbaar worden gemaakt op de website van de inspectie van het Onderwijs. Klik hier voor het rapport.

Schoolgids 2017-2018

De nieuwe Schoolgids 2017-2018 staat online. In de Schoolgids vindt u alle relevante informatie over onze school. De groepslijsten en adressenlijst van de medewerkers kunt u vinden op het afgeschermde gedeelte van de website. U dient hiervoor in te loggen met het wachtwoord dat u door de school is verstrekt.

500 jaar Reformatie

Een bijzonder feit. De trouwe zorg des Heeren over Zijn Kerk door alle eeuwen heen. Een moment om in het bijzonder bij stil te staan. In de week van 31 oktober hopen we dan ook schoolbreed aandacht aan de de Reformatie te schenken en aan verschillende Hervormers, die een belangrijke plaats innemen in onze kerkgeschiedenis. Er zullen verhalen verteld worden door de leerkrachten en enkele gastsprekers. T.z.t. hopen we hierover op de website het één en ander te vermelden. Houd de nieuwsberichten in de gaten.

Agenda

Christelijke basisschool op gereformeerde grondslag

Eben-Haëzer

De Eben-Haëzerschool te Opheusden gaat uit van de Vereniging tot het verstrekken van Christelijk Basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Neder-Betuwe (VCOG). De vereniging is opgericht in 1910. Onder deze vereniging resorteren naast onze school, de Rehobothschool te Opheusden en de Sébaschool te Ochten. De Eben-Haëzerschool is de oudste van de drie scholen. Momenteel bezoeken rond de 380 leerlingen dagelijks de school. Naast het reguliere basisonderwijs heeft de school ook een Voorschool  voor de peuters en een hulpklas voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften voor leren en/of gedrag. Hiermee biedt de school passend onderwijs.

Laatste nieuws rondom de Eben-Haëzerschool te Opheusden

Recent nieuws